پروژه‌ها

گروه دانتک موفق در انجام پروژه‌های مختلف، همکاری و ارائه راهکارهای متناسب برای چالش‌ها پیش رو صنایع مختلف است. همکاری با دانشگاه صنعتی اصفهان در سه حوزه کشاورزی، تصفیه پساب و شیلات از زمینه‌های همکاری موفقیت آمیز این گروه می‌باشد. همکاری و حضور موثر این گروه در اجرای طرح‌های کاربردی و موثر در پالایشگاه نفت اصفهان، مرکز آب و فاضلاب اصفهان از دیگر دستاوردهای همکاری با این صنایع جهت حل چالش های پیش رو توام با کاهش هزینه های عملیاتی آنها است. تمام تلاش این گروه پاسخگویی مناسب به نیاز صنایع و حل چالش‌های پیش رو به منظور دستیابی به بازدهی بالا است.

این سامانه توسط گروه تبلیغاتی فورسی طراحی شده است و تمامی حقوق آن برای دانتک محفوظ است. 

به بالای صفحه بردن