بازدید مدیر محترم شیلات و امور آبزیان به همراه کارشناس آبزی پروری سازمان جهاد کشاورزی اصفهان

در این بازدید از آزمایشگاه دانتک، آقای مهندس عباسی مدیریت محترم شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان به همراه سرکار خانم توکلی، کارشناس محترم آبزی پروری حضور داشتند و با انجام آزمایشات، چگونگی تولید میکرو-نانو حباب‌ها توسط پمپ های ورتکس دانتک را مشاهده نمودند. به دلیل اهمیت هوادهی در صنعت شیلات و …

بازدید مدیر محترم شیلات و امور آبزیان به همراه کارشناس آبزی پروری سازمان جهاد کشاورزی اصفهان ادامه مطلب »